home | contact | disclaimer

Disclaimer voor academie2.conexusplaza.nu

Stichting Conexus (Kamer van Koophandel: 41055364), hierna te noemen Conexus, verleent u hierbij toegang tot academie2.conexusplaza.nu, hierna te noemen Conexus academie website, en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Conexus behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Conexus academie website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Stichting Conexus. Acquisitie naar aanleiding van informatie op de Conexus academie website wordt niet op prijs gesteld.

Beperkte aansprakelijkheid

Conexus spant zich in om de inhoud van de Conexus academie website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Conexus academie website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Conexus.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Conexus academie website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Conexus academie website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Conexus nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Conexus. De pictogrammen op deze website komen van www.scerla.be.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Conexus, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd