home | contact | disclaimer

Innovatie

Onderzoek

Hieronder onderzoeken die interessant voor je kunnen zijn.

Ontwikkelkringen iXperium Nijmegen/CLC Nijmegen
Iedere leerling/leerkracht/school kan een leervraag indienen bij het iXperium Nijmegen over ICT-toepassingen in het onderwijs. Daar zullen mensen van de HAN, mediamentoren binnen het iXperium en de school mee aan de slag gaan. Meer informatie: nijmegen@ixperium.nl

TALENTontwikkeling: het Talent
Basisschool Het Talent is een integrale ontwikkelschool die werkt vanuit een pedagogische didactische kernstructuur (PDKS). De schoolleiding en leerkrachten zijn benieuwd of hun aanpak 'werkt' en hoe zij zichzelf en het PDKS onderwijsconcept kunnen blijven ontwikkelen om in te kunnen spelen op toekomstige maatschappelijke veranderingen. Leerlingen worden gedurende twee jaar gevolgd om hun ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden in kaart te brengen en te vergelijken met de ontwikkeling van 'traditionele' vaardigheden op het gebied van taal en rekenen. De leerkrachten en schoolleiding werken in dezelfde periode in hun professionele leerĀ­gemeenĀ­schappen aan de verbetering van de eigen onderzoekscompetenties en het PDKS onderwijsconcept. Meer informatie: directie@het-talent.nl.