home | contact | disclaimer

Leeraanbod

Vervolg Bureau Wolters; verdiepende analyse en passende aanpak

Het afstemmen van het onderwijs op de specifieke onderwijsbehoefte is een complexe uitdaging voor elke leerkracht. Bureau Wolters gaat dieper in op de verdiepende analyse en de bijpassende aanpak. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor directeuren, SMT leden en intern begeleiders.

Bijeenkomst 1: 30 januari 2018
Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Locatie: Bestuursbureau, Panovenlaan 1

 

Bijeenkomst 2: 16 mei 2018
Tijd: 09.00 - 12.00 uur
Locatie: Bestuursbureau, Panovenlaan 1

 Aanmelden 

Training De Kleine Kapitein (executieve functies)

Je kent ze wel, kinderen die niet op hun stoel kunnen blijven zitten, telkens voor hun beurt praten en snel afgeleid zijn. Of kinderen die niet weten wat ze moeten doen… Leuke, creatieve en energieke kinderen, maar snel afgeleid en af en toe behoorlijk impulsief.
Lees meer...

Training begeldings- en coachingsvaardigheden

Heb jij ook regelmatig het gevoel dat je meer uit een gesprek had kunnen halen?
Heb je soms moeite met het overbrengen van je boodschap, zeker als deze minder positief is?
Of merk je regelmatig dat je het lastig vindt om collega's aan te spreken of feedback te geven?
Herkenbaar? Dan is deze training iets voor jou!
Lees meer...

Scholing Effectief Spellingonderwijs

Waar kun je allemaal aan denken als je je spellingresultaten wilt verbeteren van groep 3 t/m groep 8? In twee bijeenkomsten bespreken we de nieuwste inzichten op het gebied van spellingonderwijs en maken we steeds een koppeling naar wat deze betekenen voor je eigen groep en je school.

29 november 2017, 16.00 - 18.00:

 • 7 pijlers van effectief onderwijs, zoals doelen, tijd, automatiseren, hardop denkend schrijven, differentiatie, vroegtijdig signaleren en het monitoren.
 • Doorgaande spellinglijn van groep 3 t/m 8

21 februari 2018, 16.00 - 18.00:

 • Coöperatieve werkvormen in de spellingles
 • Effectieve opdrachten in je methode
 • Analyse van de resultaten op de Cito-toets en de resultaten op je methode-gebonden toets
 • Het toepassen van spelling bij stellen

Aanmelden

Scholing Begrijpend lezen Nieuwe Stijl

Begrijpend lezen wordt wel één van de belangrijkste vaardigheden genoemd om leerlingen klaar te maken voor de 21ste eeuw. Maar hoe kunnen we leerlingen in de bovenbouw blijven motiveren voor een lastig taaldomein als begrijpend lezen. Er zijn nieuwe ontwikkelingen die zowel leerkrachten als leerlingen kunnen inspireren om een tekst doelgerichter te lezen. Dat kan met teksten uit de methode, maar ook met zelf gekozen teksten die aansluiten bij bijv. een WO-thema.

20 november 2017, 16.00 - 18.00:

 • De opbouw van een goede begrijpend leesles uit een methode
 • Coöperatieve werkvormen om leerlingen interactiever met een tekst te leren omgaan

25 januari 2018, 16.00 - 18.00:

 • Voorbeelden van de Close Reading-aanpak om leerlingen met inspirerende teksten aan de slag te laten gaan en zelf ook een dergelijke lessenserie te ontwikkelen

19 maart 2018, 16.00 - 18.00:

 • Selecteren van interessante teksten voor de bovenbouw
 • Leren maken van aantekeningen

Aanmelden

Platform Gelijke Kansen

Gelijke kansen is een onderwerp dat naar aanleiding van Passend Onderwijs en de publicatie van de onderwijsinspectie De Staat van het Onderwijs, nu hoog op de landelijke agenda staat. Het is ook het thema van de Nationale Onderwijsweek in oktober 2017 en Nijmegen is nationale Onderwijsstad 2017/2018.Wat heeft dit expert-PLATFORM te bieden?

 • Toegang totcontactbijeenkomsten, webseminars en masterclasses.
 • De mogelijkheidvoorbeelden uit uw eigen praktijk in te brengen
 • De mogelijkheid voor organisaties om eenbijeenkomst of lezing op locatieaan te vragen.

Heb je als directeur interesse? Meld je aan.

Aanbod vanuit het iXperium

Directeuren zijn geïnformeerd over de mogelijkheden om met een groep het iXperium te bezoeken. Het is ook mogelijk om met het team het iXperium te bezoeken of hier een studiedag te organiseren. Ook scholingen van leerkrachten op het gebied van leren en lesgeven met ICT behoren tot de mogelijkheden. Conexus scholen worden gestimuleerd hier gebruik van te maken. Verder volgt er een aanbod Ontwikkelkringen waarbij bijv. leerkrachten met hun leervraag terecht kunnen. Voor informatie zie www.iXperium.nl.

ICT-geletterheid

Er worden verschillende bijeenkomsten rondom ICT-geletterdheid georganiseerd.
Klik hier voor een overzicht en inschrijvingen.