home | contact | disclaimer

Leeraanbod

Traject Bureau Wolters; verdiepende analyse en passende aanpak

Het afstemmen van het onderwijs op de specifieke onderwijsbehoefte is een complexe uitdaging voor elke leerkracht. Bureau Wolters gaat dieper in op de verdiepende analyse en de bijpassende aanpak in de vorm van een Train de Trainer-traject. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor directeuren, SMT leden en intern begeleiders.

Bijeenkomsten: 

Woensdag 16 mei 2018                           9:00-12:00 uur

Donderdag 20 september 2018                9:00-15:30 uur

Donderdag 11 oktober 2018                    9:00-12:00 uur

Donderdag 14 februari 2019                    9:00-15:30 uur

Dinsdag 28 mei 2019                              13:00-15:30 uur

Donderdag 05 september 2019                9:00-15:00 uur

 

Locatie: Bestuursbureau, Panovenlaan 1
Aanmelden: Aanmeldformulier

 

28 mei: 13:00u. tot 15:30u.

 

Pressure Cooker: inhouden van het scholingstraject (2018-2019) worden in sneltreinvaart verkend met de deelnemers (die mogelijk één of meerdere bijeenkomsten gemist hebben of behoeften hebben aan herhaling of nadere toelichting). Verder kunnen de deelnemers vooraf (per mail) aangeven over welke inhouden zij nog vragen hebben en waar nog expliciet aandacht aan besteed dient te worden. Ook is er de mogelijkheid om samen te kijken naar meegebrachte casuïstiek.

 

05 september: 09:00u. tot 15:00u.

 

Extra bijeenkomst in het kader van accreditatie voor het schoolleidersregister:

 

Directeuren hebben het traject 'afstemmen op behoeften' gevolgd. Dit traject heeft enige overlap met de module ´Omgaan met verschillen´ die geregistreerd is bij het schoolleidersregister. Om te voldoen aan de criteria van het schoolleidersregister voor de betreffende module dient er nog aandacht te worden besteed aan de onderdelen: ´omgaan met verschillen in en tussen organisaties´ en ´omgaan met verschillen in het team´. Op 5 september kunnen directeuren een training volgen waarin de bovenstaande twee onderdelen aan bod komen. De volgende thema's zullen aan bod komen: cultuurverschillen, houding van teamleden in veranderingsprocessen, teamleren en psychologische barrières bij het teamleren, feedback en transfer of learning.

 

 

 

 

Scholing Effectief Spellingonderwijs

Waar kun je allemaal aan denken als je je spellingresultaten wilt verbeteren van groep 3 t/m groep 8? In twee bijeenkomsten bespreken we de nieuwste inzichten op het gebied van spellingonderwijs en maken we steeds een koppeling naar wat deze betekenen voor je eigen groep en je school. De bijeenkomsten zijn in een zaal aan de Panovenlaan 1, Nijmegen.

Bijeenkomst 1:

*Woensdag 21 november 2018  16:00-18:00 uur.

De 7 pijlers van effectief onderwijs, zoals doelen, tijd, automatiseren, hardop denkend schrijven, differentiatie, vroegtijdig signaleren en het monitoren. De doorgaande spellinglijn van groep 3 t/m 8.

Bijeenkomst 2:

*Woensdag 6 februari 2019 16:00-18:00 uur.

Coöperatieve werkvormen in de spellingles. Effectieve opdrachten in je methode. Analyse van de resultaten op de Cito-toets en de resultaten op je methode-gebonden toets. Het toepassen van spelling bij stellen.

Aanmelden

Scholing Begrijpend lezen Nieuwe Stijl in de bovenbouw

Begrijpend lezen wordt wel één van de belangrijkste vaardigheden genoemd om leerlingen klaar te maken voor de 21ste eeuw. Maar hoe kunnen we leerlingen in de bovenbouw blijven motiveren voor een lastig taaldomein als begrijpend lezen. Er zijn nieuwe ontwikkelingen die zowel leerkrachten als leerlingen kunnen inspireren om een tekst doelgerichter te lezen. Dat kan met teksten uit de methode, maar ook met zelf gekozen teksten die aansluiten bij bijv. een WO-thema. De bijeenkomsten zijn in een zaal aan de Panovenlaan 1, Nijmegen.

Bijeenkomst 1:

*Maandag 12 november 2018 16:00-18:00 uur.

De opbouw van een goede begrijpend leesles uit een methode. Coöperatieve werkvormen om leerlingen interactiever met een tekst te leren omgaan.

Bijeenkomst 2:

*Donderdag 17 januari 2019 16:00-18:00 uur.

Voorbeelden van de Close Reading-aanpak om leerlingen met inspirerende teksten aan de slag te laten gaan en zelf ook een dergelijke lessenreeks te ontwikkelen.

Bijeenkomst 3:

*Maandag 18 maart 2019 16:00-18:00 uur.

Selecteren van interessante teksten voor de bovenbouw. Leren maken van aantekeningen.

Aanmelden

Bijeenkomsten nieuwe directeuren

Als nieuwe directeur bij Conexus loop je tegen veel vragen aan; "Hoe werkt de gesprekkencyclus?", "Waar vind ik bepaalde documenten?" etc. etc. Allerlei thema's komen aan bod in deze bijeenkomsten waarbij we vooral vraag gestuurd werken met als doel de 'nieuwe' directeur in Conexus ondersteunen in de eerste periode. Daarnaast zal er ruimte zijn voor intervisie m.b.t. casussen/vragen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedere directeur die denkt hier iets te kunnen halen. En zullen begeleid worden door diverse mensen uit de stafafdelingen van Conexus.

Bijeenkomsten:

*Woensdag 12 september 2018   9.00 - 11.00 uur

*Dinsdag 13 november 2018       9.00 - 11.00 uur

*Woensdag 6 februari 2019         9.00 - 11.00 uur

*Dinsdag 9 april 2019                 9.00 - 11.00 uur

Bestuurskantoor Conexus Panovenlaan 1

Aanmelden

Bijeenkomsten startende leerkrachten

Conexus organiseert een viertal bijeenkomsten waar startende leerkrachten elkaar treffen en waarin we het met elkaar hebben over de eerste periode van een startende leerkracht en de thema's die dan spelen. We proberen vragen te beantwoorden of we bespreken onderwerpen met elkaar, soms met een ervaren professional uit het werkveld.

De bijeenkomsten staan gepland op:

*Woensdag 10 oktober 2018  15.00 uur - 17.00 uur

*Woensdag 23 januari 2019   15.00 uur - 17.00 uur

*Woensdag 13 maart 2019    15.00 uur - 17.00 uur

*Woensdag 29 mei 2019       15.00 uur - 17.00 uur

Bestuurskantoor Conexus Panovenlaan 1

Aanmelden

Professionele gesprekken met ouders

Ben je leerkracht, bouw-, reken- of taalcoördinator of OOP-er? Dan voer jij regelmatig gesprekken met bezorgde, kritische of soms zelfs boze ouders.

Meestal voer je deze gesprekken op je ervaring en gevoel en is er niets aan de hand. Soms echter, ben je achteraf niet echt tevreden. Is de boodschap wel overgekomen? Had ik niet duidelijker moeten zijn? Had ik het (achteraf bezien) anders kunnen aanpakken? Ben ik niet te veel in de verdediging geschoten? Heb ik over me heen laten lopen? Ik heb eigenlijk niet gezegd wat ik had willen zeggen…………

Tijdens de training werken we vanuit een beknopt gespreksmodel en met jouw eigen voorbeelden/casussen. Je krijgt meer grip op het voeren van een goed gesprek met ouders. Oefenen en zelf ervaren staan tijdens deze training centraal.

Je krijgt veel handvatten en feedback om lastige (ouder-)gesprekken op een professionele manier te kunnen voeren. Ook leer je veel van je collega's: we oefenen tijdens de training vooral met jullie eigen casussen. Het leereffect blijkt altijd weer zeer groot te zijn, omdat we ook ervaringsgericht werken.

Na de training kun je op een eigen, effectieve en respectvolle manier gesprekken met ouders voeren. Je hebt meer grip op de gesprekken en bent in staat je doelen beter te verwezenlijken, terwijl de relatie met de ander/ouder professioneel en gezond blijft.

Data/tijd:

*Woensdag 20 maart 2019                15.15/15.30 - 19.00 uur

*Dinsdag 9 april 2019                       15.15/15.30 - 19.00 uur

*Woensdag 15 mei 2019                   15.15/15.30 - 19.00 uur

*Maandag 27 mei 2019                     15.15/15.30 - 19.00 uur

*Woensdag 19 juni 2019                   15.15/15.30 - 19.00 uur

Locatie: Bestuurskantoor  Conexus Panovenlaan 1

Trainer: Elvira Geurts zie ook www.InOnderwijs.nu

Groepsgrootte: Maximaal 8 tot 10 deelnemers

Aanmelden

Scholing Intern Contact Persoon | Patricia Ohlsen

De derde groep van scholing voor de ICPers zal starten in oktober 2018. Deze zit vol!!! Omdat niet alle ICPers na deze derde ronde van vier bijeenkomsten de scholing gevolgd hebben zal er nog een bezemgroep volgen. ICPers die de scholing nog niet gevolgd hebben worden gevraagd zich in te schrijven voor deze vierde groep.

Scholing voor de vierde groep zal plaatsvinden op de volgende data:

*Eerste bijeenkomst:   Woensdag 16-01-2019 15:00uur tot 18:00 uur

*Tweede bijeenkomst: Woensag  23-01-2019  15:00uur tot 18:00 uur

*Derde bijeenkomst:   Woensdag 30-01-2019 15:00uur tot 18:00 uur

*Vierde bijeenkomst:   Woendag  06-02-2019 15:00uur tot 18:00 uur (met acteur)

De bedoeling is dat alle ICPers van Conexus uiteindelijk de scholing gevolgd hebben.

Contactpersoon: Janneke van den Wollenberg; janneke.vandenwollenberg@conexus.nu

Locatie: Bestuurskantoor Conexus, Panovenlaan 1

Aanmelden

Aanbod iXperium

Het is mogelijk om met het team het iXperium te bezoeken of hier een studiedag te organiseren. Ook scholing van leerkrachten op het gebied van leren en lesgeven met ICT behoort tot de mogelijkheid. Verder vind je in deze bijlage bij deze nieuwsbrief het aanbod voor het schooljaar 2018/2019. Voor informatie en/of het aanmelden zie www.iXperium.nl.

ICT-geletterheid

Er worden verschillende bijeenkomsten rondom ICT-geletterdheid georganiseerd.
Klik hier voor een overzicht en inschrijvingen.

WMKPO

Voor de scholen waar gewerkt wordt met WMKPO en waar de scholing nog niet gevolgd is, zal een nieuwe groep gestart worden. Ook scholen die (nog) niet met WMKPO werken, maar wel geïnteresseerd zijn kunnen aansluiten. De introductie bijeenkomst is op 13 september van 9.00 uur tot 12.00 uur. De scholing is specifiek bedoeld voor het SMT en de intern begeleiders. Inschrijven kan via de website.

Begin april start een voorlopige laatste groep met de training kwaliteitszorg van WMKPO. Er is nog ruimte om aan te sluiten.

4 april 2019 van 8.30 tot 14.30 uur

7 mei 2019 van 8.30 tot 14.30 uur

Locatie: Conexus, Panovenlaan 1, Nijmegen

aanmelden

Begeleidings- en coachingsvaardigheden

In deze training leer je om meer zicht en grip te krijgen op je eigen gedachten en gevoelens tijdens een gesprek; leer je meer over je eigen rol binnen de school en leer je interventies toe te passen waardoor gesprekken makkelijker verlopen. Tijdens de laatste twee of drie bijeenkomsten oefenen we met een trainingsacteur. Je brengt je eigen casus in. Het leereffect hiervan blijkt altijd groot te zijn, zowel voor degene die de casus oefent, als voor de 'toeschouwers'.

Voor wie?

IB-ers, RT-ers, taal- en rekencoördinatoren.

Data/tijd:

1. Woensdag  14 november 2018  15:30-19:00 uur

2. Dinsdag     18 december 2018   15:30-19:00 uur

3. Donderdag  23 januari     2019   15:30-19:00 uur

4. Woensdag    6 februari   2019   15:30-19:00 uur

5. Donderdag  21 maart     2019   15:30-19:00 uur

6. Dinsdag        2 april       2019   15:30-19:00 uur

Locatie

Conexus, panovenlaan 1, Nijmegen

De trainer

Elvira Geurts

aanmelden

Opleiding coördinator identiteit

Bent u als leerkracht …
… geïnteresseerd in de (katholieke of interconfessionele) schoolidentiteit en wilt u uw ideeën en visie verdiepen hoe u handen en voeten kunt geven aan schoolidentiteit? Wilt u zich laten voeden door veelzijdige thema's en uwonderzoeks- en begeleidingsexpertise vergroten?
Staat u open voor een verfrissende blik op religie in school en samenleving en op de spirituele ontwikkeling van kinderen en van uzelf?

lees verder...