home | contact | disclaimer

Leeraanbod

Traject Bureau Wolters; verdiepende analyse en passende aanpak

Het afstemmen van het onderwijs op de specifieke onderwijsbehoefte is een complexe uitdaging voor elke leerkracht. Bureau Wolters gaat dieper in op de verdiepende analyse en de bijpassende aanpak in de vorm van een Train de Trainer-traject. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor directeuren, SMT leden en intern begeleiders.

Bijeenkomsten: 
  • woe 16 mei 2018          9:00 - 12:00 uur
  • do 20 september 2018  9:00 - 12:00 uur
  • do 11 oktober 2018      9.00 -  12.00 uur
  • do 14 februari 2019       9.00 - 15.30 uur
  • di 28 mei 2019             9.00 - 15.30 uur
Locatie: Bestuursbureau, Panovenlaan 1
Aanmelden: Aanmeldformulier

  

 

 

Scholing Effectief Spellingonderwijs

Waar kun je allemaal aan denken als je je spellingresultaten wilt verbeteren van groep 3 t/m groep 8? In twee bijeenkomsten bespreken we de nieuwste inzichten op het gebied van spellingonderwijs en maken we steeds een koppeling naar wat deze betekenen voor je eigen groep en je school. De bijeenkomsten zijn in een zaal aan de Panovenlaan 1, Nijmegen.

 

Bijeenkomst 1:

*Woensdag 21 november 2018  16:00-18:00 uur.

De 7 pijlers van effectief onderwijs, zoals doelen, tijd, automatiseren, hardop denkend schrijven, differentiatie, vroegtijdig signaleren en het monitoren. De doorgaande spellinglijn van groep 3 t/m 8.

Bijeenkomst 2:

*Woensdag 6 februari 2019 16:00-18:00 uur.

Coöperatieve werkvormen in de spellingles. Effectieve opdrachten in je methode. Analyse van de resultaten op de Cito-toets en de resultaten op je methode-gebonden toets. Het toepassen van spelling bij stellen.

 Aanmelden

 

 

Scholing Begrijpend lezen Nieuwe Stijl in de bovenbouw

Begrijpend lezen wordt wel één van de belangrijkste vaardigheden genoemd om leerlingen klaar te maken voor de 21ste eeuw. Maar hoe kunnen we leerlingen in de bovenbouw blijven motiveren voor een lastig taaldomein als begrijpend lezen. Er zijn nieuwe ontwikkelingen die zowel leerkrachten als leerlingen kunnen inspireren om een tekst doelgerichter te lezen. Dat kan met teksten uit de methode, maar ook met zelf gekozen teksten die aansluiten bij bijv. een WO-thema. De bijeenkomsten zijn in een zaal aan de Panovenlaan 1, Nijmegen.

 

Bijeenkomst 1:

*Maandag 12 november 2018 16:00-18:00 uur.

De opbouw van een goede begrijpend leesles uit een methode. Coöperatieve werkvormen om leerlingen interactiever met een tekst te leren omgaan.

Bijeenkomst 2:

*Donderdag 17 januari 2019 16:00-18:00 uur

Voorbeelden van de Close Reading-aanpak om leerlingen met inspirerende teksten aan de slag te laten gaan en zelf ook een dergelijke lessenreeks te ontwikkelen.

Bijeenkomst 3:

*Maandag 18 maart 2019 16:00-18:00 uur.

Selecteren van interessante teksten voor de bovenbouw. Leren maken van aantekeningen.

 Aanmelden

 

 

Bijeenkomsten nieuwe directeuren

Als nieuwe directeur bij Conexus loop je tegen veel vragen aan; "Hoe werkt de gesprekkencyclus?", "Waar vind ik bepaalde documenten?" etc. etc. Allerlei thema's komen aan bod in deze bijeenkomsten waarbij we vooral vraag gestuurd werken met als doel de 'nieuwe' directeur in Conexus ondersteunen in de eerste periode. Daarnaast zal er ruimte zijn voor intervisie m.b.t. casussen/vragen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedere directeur die denkt hier iets te kunnen halen. En zullen begeleid worden door diverse mensen uit de stafafdelingen van Conexus.

 

Bijeenkomsten:

*Woensdag 12 september 2018   9.00 - 11.00 uur

*Dinsdag 13 november 2018       9.00 - 11.00 uur

*Woensdag 6 februari 2019         9.00 - 11.00 uur

*Dinsdag 9 april 2019                 9.00 - 11.00 uur

Bestuurskantoor Conexus Panovenlaan 1

 

 

Bijeenkomsten startende leerkrachten

Conexus organiseert een viertal bijeenkomsten waar startende leerkrachten elkaar treffen en waarin we het met elkaar hebben over de eerste periode van een startende leerkracht en de thema's die dan spelen. We proberen vragen te beantwoorden of we bespreken onderwerpen met elkaar, soms met een ervaren professional uit het werkveld.

 

De bijeenkomsten staan gepland op:

*Woensdag 10 oktober 2018  15.00 uur - 17.00 uur

*Woensdag 23 januari 2018   15.00 uur - 17.00 uur

*Woensdag 13 maart 2018    15.00 uur - 17.00 uur

*Woensdag 29 mei 2018       15.00 uur - 17.00 uur

Bestuurskantoor Conexus Panovenlaan 1

 

 

Professionele gesprekken met ouders

Ben je leerkracht, bouw-, reken- of taalcoördinator of OOP-er? Dan voer jij regelmatig gesprekken met bezorgde, kritische of soms zelfs boze ouders.

Meestal voer je deze gesprekken op je ervaring en gevoel en is er niets aan de hand. Soms echter, ben je achteraf niet echt tevreden. Is de boodschap wel overgekomen? Had ik niet duidelijker moeten zijn? Had ik het (achteraf bezien) anders kunnen aanpakken? Ben ik niet te veel in de verdediging geschoten? Heb ik over me heen laten lopen? Ik heb eigenlijk niet gezegd wat ik had willen zeggen…………

Tijdens de training werken we vanuit een beknopt gespreksmodel en met jouw eigen voorbeelden/casussen. Je krijgt meer grip op het voeren van een goed gesprek met ouders. Oefenen en zelf ervaren staan tijdens deze training centraal.

Je krijgt veel handvatten en feedback om lastige (ouder-)gesprekken op een professionele manier te kunnen voeren. Ook leer je veel van je collega's: we oefenen tijdens de training vooral met jullie eigen casussen. Het leereffect blijkt altijd weer zeer groot te zijn, omdat we ook ervaringsgericht werken.

 Na de training kun je op een eigen, effectieve en respectvolle manier gesprekken met ouders voeren. Je hebt meer grip op de gesprekken en bent in staat je doelen beter te verwezenlijken, terwijl de relatie met de ander/ouder professioneel en gezond blijft.

 

Data/tijd:

*Woensdag 31 oktober 2018                15.15/15.30 - 19.00 uur

*Dinsdag 20 november 2018                15.15/15.30 - 19.00 uur

*Donderdag13 december 2018             15.15/15.30 - 19.00 uur

*Dinsdag 15 januari 2019                    15.15/15.30 - 19.00 uur

*Woensdag 20 februari 2019               15.15/15.30 - 19.00 uur

 

Locatie: Bestuurskantoor  Conexus Panovenlaan 1

Trainer: Elvira Geurts zie ook www.InOnderwijs.nu

Groepsgrootte: Maximaal 8 tot 10 deelnemers


 

Scholing Intern Contact Persoon | Patricia Ohlsen

De 3e ronde van 4 bijeenkomsten voor de ICPers zal starten in oktober 2018. Deze zit in principe vol. Er worden wel mensen op de wachtlijst geplaatst voor het geval anderen uitvallen. Omdat niet alle ICPers na de 3e ronde de scholing gevolgd hebben zal er een bezemgroep volgen. Hiervan zijn de data nog niet bekend. Zodra er meer bekend is volgt deze informatie. De intentie is dat alle ICPers van Conexus uiteindelijk de scholing gevolgd hebben.

 

 

Aanbod iXperium

Het is mogelijk om met het team het iXperium te bezoeken of hier een studiedag te organiseren. Ook scholing van leerkrachten op het gebied van leren en lesgeven met ICT behoort tot de mogelijkheid. Verder vind je in de bijlage bij deze nieuwsbrief het aanbod Ontwikkelkringen waar je als leerkracht met je leervraag terecht kunt. Voor informatie zie ook www.iXperium.nl

Belangrijkste conclusie van Marijke Kral (Senior onderzoek CoE) over de monitor "leren lesgeven met ICT " is dat leerkrachten die ondersteuning vanuit het iXperium hebben gehad (in welke vorm dan ook; bezoek, op school, etc.) een duidelijke stijging laten zien in het (zinvol) gebruik van ICT in hun eigen onderwijs t.o.v. 3 jaar geleden. De groep is ook dusdanig groot dat dit niet aan andere factoren kan liggen. Het iXperium heeft dus effect.

 

ICT-geletterheid

Er worden verschillende bijeenkomsten rondom ICT-geletterdheid georganiseerd.
Klik hier voor een overzicht en inschrijvingen.