home | contact | disclaimer

Leeraanbod

Conexus Academie

Samen leren, kennis delen, samen ontwikkelen.

Opgeven voor trainingen, scholing- en leernetwerken altijd in overleg met je leidinggevende.

Voor in houdelijke vragen kun je terecht bij de afdeling Onderwijs.

Als je je aanmeldt, verwachten we je bij alle bijeenkomsten. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, dan meld je je af bij de trainer.

===============================================================================

Afstemmen op onderwijsbehoeften | directeuren

Voor accreditatie voor het schoolleidersregister

 

Voor directeuren die afgelopen schooljaar het traject hebben gevolgd.

Om te voldoen aan de criteria van het schoolleidersregister voor de module 'omgaan met verschillen' wordt nog aandacht besteed aan de onderdelen: ´omgaan met verschillen in en tussen organisaties´ en ´omgaan met verschillen in het team´. Thema's: cultuurverschillen, houding van teamleden in veranderingsprocessen, teamleren en psychologische barrières bij het teamleren, feedback en transfer of learning.

 

   do 5 september                     09:00 - 15:00 u

 

Bestuurskantoor Conexus Panovenlaan 1

Aanmelden

=============================================================================

Afstemmen op onderwijsbehoeften

 

Het afstemmen van het onderwijs op onderwijsbehoefte is een complexe uitdaging voor elke leerkracht. Dit is het vervolg op het traject van vorig schooljaar. Dit is een 'Train de Trainer traject' bedoeld voor directeuren, intern begeleiders en coördinatoren.

 

   do 26 september 2019                9.00 - 15.30 u

   di 11 februari 2020                     9.00 - 15.30 u

 

Bestuurskantoor Conexus Panovenlaan 1

Aanmelden

===============================================================================

Versterken van het technisch leesonderwijs

Uitgangspunt: de pijlers van effectief leesonderwijs, de interventies op de onderwijsniveaus 1, 2 en 3 en de analyse van de leesresultaten met een vertaling naar de eigen groep ongeacht de methode die je gebruikt. Met deze bjeenkomsten beslaan we de gehele doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8.

Je kunt je voor het gehele traject inschrijven of voor één van de drie bouwen afzonderlijk.

Betekenisvol werken aan fonemisch bewustzijn en letterkennis in groep 1 en 2

In groep 1 en 2 wordt de basis gelegd voor het leren lezen in groep 3. In dit traject bekijken we de opbouw van het fonemisch bewustzijn en de letterkennis bij kleuters en de organisatie daarvan in je groep (basisprogramma.

Welke mogelijkheden heb je om risicokleuters door middel van spel in hoeken te ondersteunen of de (bijna) lezende kleuters extra uit te dagen en de ontwikkeling te verbreden?

Bijeenkomst 1: Werken aan het fonemisch bewustzijn en letterkennis

 • Opbouw en doelen van het fonemisch bewustzijn en letterkennis in groep 1 en 2
 • Organisatie, tijd en materialen
 • Materialen en werkvormen

Bijeenkomst 2: Gedifferentieerd aanbod

 • Signaleren en analyseren van risicokleuters en kleuters met een voorsprong
 • Mogelijkheden om te differentiëren
 • Inzet van Bouw als interventieprogramma

Bijeenkomst 3: Inrichten uitdagende taal/leesomgeving

 • Inrichten van talige hoeken
 • Materialen en werkvormen
 • Koppeling aan thema's en spel

  do 10 oktober 2019                    16.00 - 18.00u

  di 10 december 2019                  16.00 - 18.00u

  di 28 januari 2020                      16.00 - 18.00u

Bestuurskantoor Conexus Panovenlaan 1

Aanmelden

==============================================================================

Effectief aanvankelijk lees- en spellingonderwijs in groep 3

Leerlingen leren lezen en spellen in groep 3 is wonderlijke ervaring voor de leerlingen maar ook voor jezelf als leerkracht. De meeste leerlingen leren lezen door gerichte instructie en veel te oefenen. Terwijl het bij sommige leerlingen ook bijna vanzelf lijkt te gaan en er ook leerlingen zijn waarvoor het lezen heel veel moeite kost. Hoe stem je het aanbod af op wat je groep nodig heeft om ervoor te zorgen dat bijna alle leerlingen op het niveau van groep 3 lezen aan het einde van het schooljaar.

Bijeenkomst 1 (begin van het schooljaar):

 • In beeld krijgen van de startsituatie van je groep op basis van de resultaten uit groep 2
 • Belangrijke interventies in de eerste periode van het aanvankelijk lees- en spellingonderwijs
 • Maken van een plan van aanpak voor je groep

Bijeenkomst 2 (na de herfstsignalering):

 • Analyse en interpretatie van de toetsresultaten (herfstsignalering)
 • Maken van een plan van aanpak voor je groep met interventies voor de zwakke en sterke lezers

Bijeenkomst 3 (na de wintersignalering):

 • Analyse en interpretatie van de toetsresultaten (wintersignalering)
 • Bespreken van interventies voor de komende periode gekoppeld aan de leerlijn lezen en spelling
 • Maken van een plan van aanpak voor je groep
 • Aandacht voor begrijpend lezen

Bijeenkomst 4 (na de eindsignalering):

 • Analyse en interpretatie resultaten van de toetsresultaten van de eindsignalering
 • Eigen evaluatie van wat werkt tot nu toe en maken van een draaiboek 'Zo werken wij in groep 3 op onze school'
 • Overdracht naar groep 4

 di 27 augustus 2019                     16.00 - 18.00u

 di 19 november 2019                    16.00 - 18.00u

 di 11 februari 2020                       16.00 - 18.00u

 di 23 juni 2020                             16.00 - 18.00u

Bestuurskantoor Conexus Panovenlaan 1

Aanmelden 

===============================================================================

Effectief voortgezet technisch leesonderwijs met gemotiveerde leerlingen in groep 4 t/m 8

'Als kinderen graag lezen, lezen ze meer en zullen ze ook hun leesvaardigheid blijvend verbeteren en onderhouden'.

Als leerkracht heb je kennis en vaardigheden nodig om leerlingen te helpen bij de keuze van een boek dat 'past', het lezen van het boek en het leren praten en nadenken over het boek dat ze gelezen hebben. En daarnaast is het belangrijk dat je zicht hebt op de doorgaande lijn van het voortgezet technisch leesonderwijs, de belangrijkste instructieprincipes en bewezen werkwijzen om zwakke lezers te helpen en goede lezers te blijven motiveren. Door middel van inspirerende opdrachten en voorbeelden om leerlingen te motiveren voor lezen doe je zelf ook meer kennis op van de recente kinderliteratuur.

Bijeenkomst 1

 • Effectief technisch leesonderwijs: welke pijlers zijn belangrijk?
 • Achtergronden en kennis over de kinder- en jeugdliteratuur: keuzes voor in de klas
 • Stimuleren van leesbeleving: het pizzamodel voor leesbevordering, de werkwijze van Aidan Chambers
 • Leerkracht als rolmodel

Bijeenkomst 2 (na de medio-meting):

 • Bespreken van de leesresultaten en maken van een plan van aanpak voor je groep met aandacht voor verschillende bewezen manieren voor het begeleiden van zwakke lezers en het uitdagen van snelle/sterke lezers
 • Werkvormen voor leesinteresse (zowel in de groep als voor een individuele leerling)
 • Klassikale leesactiviteiten naast de leeslessen
 • Stilleesbeleid:  tijd en effectiviteit

Bijeenkomst 3 (na de eindmeting):

 • Bespreken van de leesresultaten en overdracht naar de volgende groep
 • Aandacht voor literatuureducatie
 • Ouders en (voor-)lezen
 • Leescultuur op school

 di 22 oktober 2019                     16.00 - 18.00u

 do 13 februari 2020                    16.00 - 18.00u

 di 31 maart 2020                        16.00 - 18.00u

Bestuurskantoor Conexus Panovenlaan 1

Aanmelden

=============================================================================== 

Begrijpend lezen nieuwe stijl | Dortie Meijs en de Prins Claus

Wil je als leerkracht geïnformeerd en geïnspireerd worden over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van begrijpend lezen in de groepen 4 t/m 8? Er zijn nieuwe ontwikkelingen die zowel leerkrachten als leerlingen kunnen inspireren om een tekst doelgerichter te lezen. Dat kan met teksten uit de methode, maar ook met zelf gekozen teksten die aansluiten bij bijv. een WO-thema. De Prins Claus vertelt over hun aanpak.

Bijeenkomst 1:

 • De opbouw van een goede begrijpend leesles
 • Coöperatieve werkvormen om leerlingen interactiever met een tekst te leren omgaan

Bijeenkomst 2:       

Voorbeelden van de Close Reading-aanpak om leerlingen met inspirerende verhalende teksten

aan de slag te laten gaan en zelf ook een dergelijke lessenserie te ontwikkelen

Bijeenkomst 3:       

 • Selecteren van interessante teksten
 • Close Reading met een informatieve tekst
 • Leren maken van aantekeningen

 ma 18 november 2019        16.00 - 18.00u

 do 23 januari 2020             16.00 - 18.00u

 ma 16 maart 2020             16.00 - 18.00u

Bestuurskantoor Conexus Panovenlaan 1

Aanmelden

===============================================================================

Expliciete Directe Instructie (EDI) |Ineke Hanemaaijer

Hoe zorg je voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen? Hoe maak je een les effectiever? De sleutel tot succes is de leerkracht. Het boek Expliciete Directe Instructie (EDI) van John Hollingsworth & Silvia Ybarra (bewerkt door M. Schmeier, 2015) vormt een inspiratiebron voor deze training. Wanneer leerlingen minder goed presteren zou je kunnen denken dat er iets mis is met de leerling: gedragsproblemen, lage intelligentie, slechte werkhouding, moeilijke thuissituatie. Soms is dat ook zo, maar je kunt daarnaast kijken naar wat beter kan in je eigen handelen, je didactiek en je klassenmanagement. In deze training leer je lessen voorbereiden en uitvoeren volgens de stappen en met de technieken van het Expliciete Directe Instructiemodel. Daarnaast realiseer je je hoe belangrijk het geven van gerichte feedback is voor het leren. Na deze twee bijeenkomsten:

 • weet je wat een goede les een goede les maakt;
 • ken je de stappen en technieken van EDI en de rol van feedback daarin;
 • weet je hoe je leerlingen activeert en betrekt bij de doelen en heb je een les voorbereid en uitgevoerd met EDI.      

 wo 2 oktober 2019            15.00-17.30u

 wo 6 november 2019        15.00-17.00u

  Bestuurskantoor Conexus Panovenlaan                                 

Aanmelden

===============================================================================

Execu… watte? Oh, Executieve Functies!|Ineke Hanemaaijeren de Aldenhove

Goed functioneren in een groep vraagt heel wat vaardigheden van leerlingen: op je beurt wachten, impulsen beheersen, onthouden wat de opdracht ook alweer was, emoties beheersen. Al deze vaardigheden die nodig zijn om gedrag te reguleren en te sturen, zijn afhankelijk van denkprocessen die executieve functies worden genoemd. In deze training krijgt het begrip executieve functies door filmpjes, zelftestjes en zelf ervaren steeds meer betekenis. Je leert hoe je

signaleert dat een leerling hier moeite mee heeft en hoe je in de klas executieve functies kunt ondersteunen. We bespreken de rol van metacognitieve vaardigheden, leren leren en de groei-mindset die daarvoor nodig is. Aan het eind van de twee bijeenkomsten:

 • Weet je wat executieve functies zijn en waarom zij van belang zijn voor het leerproces.
 • Kun je problemen met executieve functies signaleren en versterken bij leerlingen.
 • Oefen je met het ondersteunen van executieve functies bij een leerling of een groep(je).

 Wo 22 januari 2020           15.00-17.30 u

 Wo 19 februari 2020          15.00-17.30 u

Bestuurskantoor Conexus Panovenlaan

Aanmelden

==============================================================================

Je school als oefenplaats voor democratisch burgerschap | Fernanda de Hoop en de Verwondering

Onderwijs dient leerlingen voor te bereiden op het participeren als burger in de samenleving. Wat dat participeren in de samenleving precies vraagt van burgers is uiteraard aan discussie onderhevig. En dus is dit voor veel scholen soms een zoektocht. Vanuit Curriculum.nu wordt er om die reden gewerkt aan meer concrete doelen.

Toch zijn er al heel veel scholen die vorm geven aan burgerschapsonderwijs, allemaal op een eigen wijze. De ene school doet af en toe een project, een ander heeft alleen voor de bovenbouw een aanbod en weer een andere school biedt een compleet programma om structureel aandacht te besteden aan burgerschap.

Deze middag verkennen we de domeinen van democratisch burgerschap. Hoe kun je kinderen leren wat het betekent om 'democratisch burger' te zijn? Hoe kun je als school een oefenplaats zijn voor democratisch, actief burgerschap? En collega's van De Verwondering vertellen hoe zij vormgeven aan burgerschap, o.a. door het werken met een leerlingenraad.

Door het verkennen van de domeinen van democratisch burgerschap en ervaringen met elkaar te delen, ontstaat een beeld van de manier waarop burgerschap al vorm krijgt binnen je eigen school en hoe dit mogelijk nog uitgebreid kan worden.

 27 november 2019                     15.00 -17.00 u

Locatie wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

===============================================================================

Wetenschap & Techniek voor type A-scholen

Afgelopen schooljaar is een onderzoek 'Wetenschap en Techniek' uitgevoerd. Het eerste doel is om van de huidige type A-scholen een type B-school te maken.

In het aanbod van de Conexus Academie richten we ons in eerste instantie op de type A-scholen. In samenwerking met Junior Technovium (JT) en Technisch Creatief Centrum Nijmegen (TCCN) is er een aanbod (100 bezoeken) voor kinderen uit groep 5/6,7,8 gericht op:

 • ontwerpen;
 • experimenteren en onderzoeken;
 • computational thinking en programmeren.

Ook wordt de samenwerking met VMBO-scholen en de Kunstbus gezocht.

De type A-scholen worden na de zomer benaderd voor een traject op maat.

==============================================================================

Onderwijs aan het jonge kind

Peuterspeelzalen en scholen maken samen plannen voor VVE. De stedelijke bijeenkomsten gaan over het stimuleren van taalontwikkeling (taal-denken) en de VVE coördinatoren geïnformeerd over de landelijke- en lokale ontwikkelingen. Deze bijeenkomsten zijn verplicht voor de VVE coördinatoren.

 Wo 6 november 2019                15.00 - 17.00u

 Wo 5 februari 2020                    15.00 - 17.00u

Locatie wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

==============================================================================

Van Startbekwaam naar Vakbekwaam

Op woensdag 4 september is er een voorlichtingsbijeenkomst  en horen de startende leerkrachten hoe dit ondersteuningstraject eruit gaat zien. Conexus heeft sinds het schooljaar 2019-2020 een verplicht traject voor startende leerkrachten.

  Wo 4 september 2019 15.00 - 17.00 uur

Bestuurskantoor Conexus Panovenlaan 1

Aanmelden

==============================================================================

Kwaliteitszorg WMKPO

De trainingen kwaliteitszorg van WMKPO voor directeuren en SMT leden vinden plaats op het bestuurskantoor Conexus Panovenlaan 1

Opgeven tijdens het directieberaad.

===============================================================================

Nieuw bij Conexus | Startende directeuren

Het CvB en de stafafdelingen van Conexus informeren nieuwe directeuren over de werkwijze van Conexus. Bij wie moet je zijn? Hoe werkt de begrotingscyclus, de kwaliteitszorgcyclus en welke ondersteuning kun je verwachten vanuit P&O? We geven informatie en werken vraag gestuurd. Iedere directeur die denkt hier iets te kunnen halen, dus ook als je al enige tijd bij Conexus werkt, is welkom.

 di 17 september 2019           9.00 - 11.00 uur

 di 12 november 2019            9.00 - 11.00 uur

 di 4 februari 2020                 9.00 - 11.00 uur

 di 7 april 2020                      9.00 - 11.00 uur

Bestuurskantoor Conexus Panovenlaan 1

Aanmelden

==============================================================================

Presenter 9.0

De cursussen voor de Presenter 9.0 gaan weer van start. Aan de presenter 10 wordt nog gebouwd en wordt alleen als Beta versie vrij gegeven. Mocht de Presenter 10 in september 2019 uitkomen dan wordt de cursus aangepast. De basics blijven hetzelfde.

Inhoud Brons

 • Inloggen in Prowise Presenter
 • Toepassen van de werkbal
 • Paginamanager en navigeermogelijkheden
 • Media toevoegen
 • Digitale gereedschappen (tools) toevoege
 • Opslaan, openen en delen van presentaties
 • Verplichte eindopdracht 

  Woe 9 oktober 2019            14.30 - 17.00 u

Inhoud Zilver

 • Gebruikersinstellingen
 • Presenter toetsenbord
 • Gereedschappen combineren
 • Linken naar werkveld, websites en andere presentaties
 • Bouwstenen toepassen en combineren met gereedschappen
 • Bewerkmogelijkheden
 • ProConnect onderdelen
 • Verplichte eindopdracht

  Woe 9 oktober 2019            14.30 - 17.00 u

Opgeven bij de ICT coördinator van je school.

Goud komt terug in het aanbod van april/mei 2020.

==============================================================================

Aanbod iXperium

Het nieuwe programma-aanbod is klaar. www.ixperium.nl

Alle leraren van Conexus kunnen zonder extra kosten deelnemen aan de activiteiten van het iXperium.  Er is een breed aanbod van arrangementen, zowel voor leraren die nog nauwelijks ervaring hebben met ict-rijk onderwijs, als leraren op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, maar ook voor schoolteams of directeuren.

==============================================================================

Kijk ook bij MeetUp024 Nijmeegs onderwijs in verbinding

MeetUp024 is een bottom-up initiatief van enthousiaste leraren en schoolleiders uit alle sectoren, die met elkaar de verbinding willen verstevigen in het Nijmeegse onderwijs.

==============================================================================