home | contact | disclaimer

Leernetwerken

Het doel van een leernetwerk is jezelf verder te ontwikkelen, door met en van elkaar te leren vanuit je persoonlijke leervraag of een vraag van de school.
Als je denkt: "Dit is iets voor mij!", meld je dan aan voor één of meerdere leernetwerken!

Leernetwerk 'Taal' | Dortie Mijs

Het doel van de bijeenkomsten is om deelnemers kennis mee te geven over recente inzichten op het gebied van taal- en leesonderwijs en deelnemers te inspireren hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast staan individuele of schoolspecifieke vragen centraal die samen met de groep onderzocht worden en opgelost. Voor het leernetwerk Taal staan de volgende bijeenkomsten op de planning:

*Dinsdag 30 oktober 2018:    Creatief schrijven (werken met genres en beoordelen van

                                            stelopdrachten van kinderen).

*Donderdag 24 januari 2019: Samen een Nieuwsbegriptekst voorbereiden.

*Dinsdag 26 maart 2019:       Spelling.

*Donderdag 23 mei 2019:      Integreren van taal in de zaakvakken (kijken naar

                                            leerlijnen).

De bijeenkomsten zijn van 16:00 tot 18:00 uur. De locaties worden later bekendgemaakt; de bijeenkomsten vinden plaats op scholen.

Aanmelden

Leernetwerk Excellentie | Anne-Marie Dogger

Voor het leernetwerk Excellentie worden in overleg met de deelnemers thema's van de bijeenkomsten vastgesteld. Deze kunnen gekoppeld zijn aan school specifieke vragen of persoonlijke leervragen. Het doel van de bijeenkomsten is om jezelf verder te ontwikkelen, door met en van elkaar te leren vanuit een zelf ingebrachte leervraag. Daarnaast zal Anne-Marie Dogger naar aanleiding van de behoefte van de deelnemers, vanuit haar expertise ook inhouden presenteren. De onderwerpen zullen na de eerste bijeenkomst, op de website van de Conexus Academie (leernetwerken) te vinden zijn. De bijeenkomsten vinden plaats op scholen.

Data/tijd:

*Dinsdag 5 februari 2019    16.00 - 18.00

*Dinsdag 9 april 2019         16.00 - 18.00

*Dinsdag 21 mei 2019        16.00 - 18.00

Aanmelden

Leernetwerk Jonge Kind | Yvonne Koldenhof

Heb jij passie in het werken met jonge kinderen en ben je op zoek naar een netwerk om geïnspireerd en uitgedaagd te worden? In het leernetwerk: 'innovatieve jonge kind professionals' gaan we op inspirerende locaties onder leiding van Yvonne Koldenhof praktisch aan de slag rondom de thema's natuurbeleving, ontdekkend leren en rijke leeromgeving. Zelf ervaren, doen en visieontwikkeling staan tijdens deze bijeenkomsten centraal en je gaat gegarandeerd met een rugzak vol nieuwe ideeën naar huis!

Data/tijden:

*Woensdag 10 oktober        15:00 - 17:00 uur

*Woensdag 14 november     15:00 - 17:00 uur

*Woensdag 16 januari         15:00 - 17:00 uur

Locatie wordt in overleg vastgesteld.

Aanmelden

Netwerk Intern Begeleiders

Netwerk 'Intern begeleiders Conexus'

Het netwerk intern begeleiders gaat weer door. Uitgebreide informatie wordt persoonlijk naar alle intern begeleiders gestuurd.