home | contact | disclaimer

Leernetwerken

Het doel van een leernetwerk is jezelf verder te ontwikkelen, door met en van elkaar te leren vanuit je persoonlijke leervraag of een vraag van de school.
Als je denkt: "Dit is iets voor mij!", meld je dan aan voor één of meerdere leernetwerken!

Aanmelden

Leernetwerk Taal | Dortie Mijs

Gedurende het schooljaar worden vier bijeenkomsten van twee uur gepland. Deze worden georganiseerd van 16.00u tot 18.00u op een school van één van de deelnemers. Tijdens de eerste bijeenkomst worden de onderwerpen voor dit schooljaar geïnventariseerd en vastgesteld. Ook is er de mogelijkheid dat deelnemers zelf een presentatie geven tijdens de bijeenkomst. Ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst worden de deelnemers per mail gevraagd een voorstel in te dienen.

Voorlopige inhoud:

 • 26 oktober 2017: begrijpend luisteren en lezen, keuze van interessante teksten (De Buut)
 • 16 januari 2018: meer- en hoogbegaafheid bij taal/lezen (Luithorst)
 • 15 maart 2018: werken aan woordenschatonderwijs (Prins Clausschool)
 • 15 mei 2018: Creatief schrijven: meer halen uit je schrijfonderwijs (Vossenburcht)
 • Allebijeenkomsten zijn van 16.00 tot 18.00 uur

Leernetwerk Excellentie | Anne-Marie Dogger

Voor het leernetwerk Excellentie worden in overleg met de deelnemers thema's van de bijeenkomsten vastgesteld. Deze kunnen gekoppeld zijn aan schoolspecifieke vragen of persoonlijke leervragen. Het doel van de bijeenkomsten is om jezelf verder te ontwikkelen, door met en van elkaar te leren vanuit een zelf ingebrachte leervraag. Daarnaast zal Anne-Marie Dogger naar aanleiding van de behoefte van de deelnemers, vanuit haar expertise ook inhouden presenteren. De onderwerpen zullen na de eerste bijeenkomst, op de website van de Conexus Academie (leernetwerken) te vinden zijn. Je kunt je per bijeenkomst opgeven.

 • 21 november 2017
 • 16 januari 2018
 • 27 februari 2018 
 • Alle bijeenkomsten zijn van 16.00 tot 18.00 uur, locatie wordt in overleg vastgesteld

Leernetwerk Jonge Kind | Yvonne Koldenhof

Heb jij passie in het werken met jonge kinderen en ben je op zoek naar een netwerk om geïnspireerd en uitgedaagd te worden? In het leernetwerk: 'innovatieve jonge kind professionals' gaan we op inspirerende locaties onder leiding van Yvonne Koldenhof praktisch aan de slag rondom de thema's natuurbeleving, ontdekkend leren en rijke leeromgeving. Zelf ervaren, doen en visieontwikkeling staan tijdens deze bijeenkomsten centraal en je gaat gegarandeerd met een rugzak vol nieuwe ideeën naar huis!

 • 1 november 2017
 • 28 maart 218
 • 30 mei 2018
 • 5 september 2018
 • Alle bijeenkomsten zijn van 16.00 tot 18.00 uur, locatie wordt in overleg vastgesteld

Leernetwerk Onderwijs anders organiseren

De afgelopen jaren zijn veel scholen van Conexus hun onderwijs anders gaan organiseren in de vorm van units of leerpleinen. Andere scholen maken kleine stappen in deze richting en/of denken erover na. De invalshoek van dit leernetwerk is 'de visie op leren', onderwijssystemen voor de toekomst en vooral ook het uitwisselen van ervaringen (do's en don't). We starten op 8 november olv Dolf Janson, van 16.00 tot 18.00 uur, locatie bestuursbureau. Tijdens deze bijeenkomst worden vervolgafspraken gemaakt.

Netwerk Intern Begeleiders

Ieder schooljaar zijn er vier netwerkbijeenkomsten. In samenwerking met het Donders Instituut (Radboud Universiteit) was op 13 september het onderwerp: 'leren en dyslexie'. Op de volgende bijeenkomsten staan hoogbegaafdheid, executieve functies (i.s.m. Stromenland/Bureau Wolters) en tweede taalverwerving (i.s.m. Donders Instituut) op de agenda.

De tweede bijeenkomst op 9 november 2017 is in samenwerking met Ondersteuningsplatform Nijmegen van Stromenland georganiseerd en gaat over hoogbegaafdheid. Hierbij staat signaleren en het werk in de praktijk met hoogbegaafden centraal. Desiree Houkema van SLO geeft informatie over stimulerend signaleren op je school, wat is er te zien en hoe kan je hiermee omgaan? Daarnaast vertelt Moniek Minkhorts hoe er in de praktijk bij 't Talent gewerkt wordt zowel in de fulltime als in de parttime voorziening. We vragen de deelnemers vooraf informatie te lezen, deze krijg je toegezonden een week voor de bijeenkomst.

 Verdere bijeenkomsten (info volgt tzt):

 • 16 januari 2018
 • 8 maart 2018
Alle bijeenkomsten zijn van 9.00 tot 11.00 uur op het bestuursbureau, Panovenlaan 1